Công ty | MiaHire
Tính năng Case study Báo giá Tin tức Liên hệ

Công ty

Company

Tên công ty

SupremeTech Co., Ltd.

Chairman

Truong Dinh Hoang

CEO

Nguyen Thai Binh

Địa chỉ

2F Ricco building, 363 Nguyen Huu Tho, Cam Le Dist., Da Nang, Viet Nam

Email

sales@miahire.com

Tối ưu quy trình tuyển dụng với MiaHire

Không chỉ là một công cụ phỏng vấn qua video. Tầm nhìn của chúng tôi là xây dựng một nền tảng toàn diện
bao gồm tất cả các bước để hoàn thiện quy trình tuyển dụng của doanh nghiệp.
Liên hệ MiaHire ngay từ bây giờ để cập nhật lộ trình phát triển những giá trị mới cho HRTech.

Liên hệ