fbpx

Chính sách bảo mật

CÔNG TY SupremeTech Co., Ltd. (“SupremeTech”, “Chúng tôi”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của Người dùng hoặc Người dùng cuối (“Người dùng”, “Bạn”). Chính sách bảo mật này mô tả cách SupremeTech sẽ chọn lọc, thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân của Người dùng. Chính sách này được áp dụng cho tất cả các sản phẩm của SupremeTech và website của chúng tôi (Sau đây gọi chung là “Sản phẩm SupremeTech”)

Chính sách bảo mật này chỉ giới hạn ở các thông tin được thu thập thông qua Sản phẩm SupremeTech và không bao gồm bất kỳ thông tin nào được thu thập bên ngoài Sản phẩm SupremeTech, chẳng hạn như thông tin được thu thập bởi các bên khác. Trong trường hợp đó, Bạn có thể liên hệ với họ để nhận được nội dung của chính sách bảo mật của riêng họ.

SupremeTech luôn cố gắng bảo vệ quyền riêng tư của Người dùng tại Sản phẩm SupremeTech một cách toàn diện nhất. Chúng tôi đưa ra Chính sách bảo mật này để truyền đạt đến Người dùng các quy định của Chúng tôi về việc thu thập, sử dụng, xử lý và chia sẻ Thông tin cá nhân Người dùng thông qua Sản phẩm SupremeTech của Chúng tôi. 

Người dùng đồng ý sử dụng hệ thống SupremeTech đồng nghĩa với việc người dùng hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này. SupremeTech có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của SupremeTech, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Nếu Người dùng SupremeTech tiếp tục sử dụng hệ thống có nghĩa là Người dùng chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

1.  Quyền cho phép thu thập

Khi Bạn sử dụng hoặc truy cập vào Sản phẩm SupremeTech bằng bất kỳ cách nào, nghĩa là Bạn đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách bảo mật này; bao gồm việc thu thập, sử dụng, xử lý và chia sẻ Thông tin cá nhân của Bạn (như được đề cập tại mục 2 của Chính sách này). Nếu Bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào được nêu ở đây, Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào trong Sản phẩm SupremeTech của chúng tôi, thoát khỏi tất cả các thiết bị của Bạn và không sử dụng nó theo bất kỳ cách nào.

2. Thông tin mà SupremeTech có thể thu thập từ Người dùng

Chúng tôi có thể thu thập Thông tin từ Người dùng của mình. Thông tin Người dùng sẽ gồm 02 (hai) loại: Thông tin phi cá nhân và Thông tin cá nhân. Cụ thể như sau:

 • “Thông tin phi cá nhân” (thông tin không thể nhận dạng một cá nhân)

Là những thông tin được thu thập, nhưng không xác định danh tính của Người dùng. Thông tin phi cá nhân cũng có thể là bất kỳ thông tin chưa được xác thực được cung cấp cho chúng tôi trong khi Người dùng đang sử dụng Sản phẩm SupremeTech. Các loại thông tin phi cá nhân thường gặp như: thông tin kỹ thuật, loại thiết bị di động và hệ điều hành, … Chúng tôi cũng thu thập Thông tin phi cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi một cách tự nguyện trong quá trình sử dụng Sản phẩm SupremeTech, chẳng hạn như số điện thoại của bạn.

 • Thông tin cá nhân” (thông tin nhận dạng một cá nhân)

Thông tin này có thể nhận dạng một cá nhân hoặc có thể có tính chất riêng tư và/ hoặc nhạy cảm. Thông tin cá nhân có thể bao gồm nhưng không giới hạn, tên người dùng, ngày sinh nhật, giới tính…. Việc Bạn cung cấp Thông tin cá nhân đến Sản phẩm SupremeTech là hoàn toàn tự nguyện.  

3. Cách thức thu thập thông tin Người dùng

SupremeTech thu thập Thông tin của Người dùng khi Người dùng tự nguyện gửi cho Chúng tôi hoặc khi Đối tác của SupremeTech gửi Thông tin Người dùng thay mặt họ. Ngoài thông tin mà chúng tôi có thể nhận được từ Người dùng hoặc Đối tác của SupremeTech hoặc các đối tác khác, SupremeTech có thể thu thập thông tin khác về Người dùng theo các cách sau:

 • Cookie: “Cookie” là một đoạn văn bản ghi thông tin được tạo ra và lưu trên trình duyệt của máy Người dùng. Cookie ghi nhớ thông tin về các hoạt động nhằm mục đích làm cho các lần truy cập của Người dùng trong Sản phẩm SupremeTech trở nên có giá trị hơn bằng cách nhận ra lựa chọn của Người dùng khi họ truy cập Sản phẩm SupremeTech. Nếu Người dùng đã chọn tắt cookie trên trình duyệt của họ, một số chức năng của Nền tảng có thể bị mất.
 • Nhật ký máy chủ web: Nhật ký máy chủ web là bản ghi hoạt động được tạo bởi máy tính, cung cấp các trang web mà Người dùng yêu cầu cho trình duyệt của họ. Ví dụ: nhật ký máy chủ web có thể ghi lại cụm từ tìm kiếm đã nhập hoặc liên kết được nhấp. Nhật ký máy chủ web cũng có thể ghi thông tin về trình duyệt Người dùng, chẳng hạn như địa chỉ IP và cookie được đặt trên trình duyệt của máy chủ.
 • Thông tin thiết bị: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về thiết bị di động hoặc máy tính mà Người dùng sử dụng để truy cập Nền tảng, bao gồm nhưng không giới hạn, hệ điều hành và phiên bản, loại trình duyệt, số nhận dạng thiết bị duy nhất và thông tin mạng di động.
 • Các trang web mạng xã hội: Nếu Người dùng đăng nhập vào tài khoản của họ thông qua các dịch vụ bên thứ ba khác không do SupremeTech hoặc đối tác của chúng tôi vận hành (ví dụ: Facebook Messenger), Người dùng sẽ cho phép chúng tôi truy cập một số thông tin nhất định về họ từ trang mạng xã hội đó (như ID người dùng Facebook, hồ sơ người dùng, hình ảnh hồ sơ và một vài thông tin khác mà chúng tôi được Facebook đã cấp quyền cho SupremeTech).

Chúng tôi sẽ lưu giữ các Thông tin cá nhân của bạn với điều kiện là nó phù hợp với các mục đích thu thập, trừ khi pháp luật có quy định khác.

4. Mục đích của việc thu thập thông tin

Mục đích chính của việc thu thập thông tin của Chúng tôi là cung cấp cho Người dùng những nội dung và dịch vụ mà Người dùng yêu cầu thông qua Sản phẩm SupremeTech hoặc phù hợp với trải nghiệm, nhu cầu của Người dùng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân và thông tin phi cá nhân cho nhiều mục đích khác nhau, nhưng tựu chung lại nhằm mong muốn đem đến giải pháp tự động hoá tuyển dụng nhân sự tốt nhất và phù hợp nhất với trải nghiệm người dùng.

 • Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Người dùng SupremeTech.
 • Đo lường, giúp chẩn đoán sự cố với Sản phẩm SupremeTech, để cải thiện, quản trị và nâng cao Sản phẩm SupremeTech cho trải nghiệm Người dùng tối ưu.
 • Gửi cho người dùng tài liệu, cập nhật và thông tin sản phẩm liên quan đến các dịch vụ Sản phẩm SupremeTech hoặc các đối tác của SupremeTech.
 • Xác định Bạn khi Bạn sử dụng Sản phẩm SupremeTech hoặc truy cập Đối tác của SupremeTech.
 • Thống kê và nghiên cứu cũng như để tùy chỉnh và cải tiến Sản phẩm SupremeTech. Giám sát việc sử dụng và hiệu suất của Sản phẩm SupremeTech để xác định thông tin tổng hợp về Người dùng.
 • Cho phép Người dùng cung cấp phản hồi liên quan đến Đối tác của SupremeTech mà họ truy cập và (hoặc) sử dụng.
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng.
 • Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và SupremeTech sẽ có thông báo cho Người sử dụng SupremeTech trong từng trường hợp cụ thể.

Tất cả các truy cập này chỉ được SupremeTech thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng SupremeTech. Khi Người dùng SupremeTech đã cấp quyền cho SupremeTech, điều này được tất cả các bên thừa nhận rằng Người dùng SupremeTech sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này.

SupremeTech cam kết sẽ tuyệt đối giữ kín mọi thông tin của Người dùng SupremeTech khi sử dụng hệ thống của SupremeTech. SupremeTech sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi có sự chấp thuận của người dùng hoặc yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc pháp luật cho phép. SupremeTech chỉ thay đổi thông tin của Người dùng SupremeTech trên hệ thống SupremeTech khi có sự đồng ý hoặc xác nhận yêu cầu của Người dùng SupremeTech.

5. SupremeTech bảo vệ và lưu trữ thông tin của người dùng như thế nào?

SupremeTech lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của Người dùng SupremeTech trên máy chủ, SupremeTech bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. SupremeTech thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và SupremeTech chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống SupremeTech.

6. Người dùng SupremeTech cần làm gì để bảo mật thông tin

Sau khi hoàn thành việc bàn giao dịch vụ, Người dùng SupremeTech là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản, mật khẩu của mình. Người dùng SupremeTech có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình đã đăng ký với SupremeTech.

SupremeTech sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Người dùng SupremeTech khi có yêu cầu, hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. SupremeTech chỉ hỗ trợ Người dùng SupremeTech thông qua tài khoản được Người dùng SupremeTech chủ động cung cấp cho SupremeTech.

Người dùng SupremeTech ngay lập tức thông báo cho SupremeTech khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, bị đánh cắp, bị lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác để được hỗ trợ.

Người dùng SupremeTech phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình. SupremeTech khuyến cáo Người dùng SupremeTech nên đổi lại mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng.

SupremeTech không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba do sự bất cẩn từ phía Người dùng SupremeTech.

8. Sửa đổi hoặc xóa Thông tin cá nhân 

Nếu vì bất kỳ lý do nào bạn muốn sửa đổi hoặc xóa Thông tin cá nhân của mình, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tới: sales@miahire.com Và chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để sửa đổi hoặc xóa bất kỳ Thông tin cá nhân nào theo quy định pháp luật hiện hành liên quan đến bảo mật thông tin.

Người dùng có thể truy cập, sửa đổi và xóa một số loại Thông tin cá nhân bằng cách liên hệ với Chúng tôi tới: sales@miahire.com Bạn cũng có thể liên hệ với Chúng tôi để đưa ra yêu cầu liên quan đến Thông tin cá nhân của mình, chẳng hạn như yêu cầu SupremeTech:

 • Xóa Thông tin cá nhân của Bạn;
 • Sửa đổi hoặc thay đổi Thông tin cá nhân của Bạn;
 • Truy cập Thông tin cá nhân của Bạn; hoặc là
 • Phản đối hoặc thu hồi sự đồng ý của Bạn để chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của Bạn.

Xin lưu ý rằng mặc dù Chúng tôi thực hiện nghiêm túc tất cả các yêu cầu, tùy thuộc vào pháp luật hiện hành và các quyền hợp pháp của SupremeTech, chúng tôi có thể không đáp ứng theo yêu cầu của bạn. Ngoài ra, một số Thông tin của Bạn có thể được các đối tác của chúng tôi kiểm soát. Nếu yêu cầu của bạn liên quan đến Thông tin do các đối tác của chúng tôi kiểm soát, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn liên lạc trực tiếp với họ. Cuối cùng, trong các trường hợp giới hạn, theo pháp luật hiện hành, chúng tôi được phép tính phí cho một số yêu cầu nhất định.  

9. Phần mềm/ Ứng dụng của bên thứ ba

Trong khi sử dụng Sản phẩm SupremeTech, bạn có thể đang sử dụng phần mềm và/ hoặc ứng dụng của bên thứ ba, để thu thập, lưu trữ và/ hoặc xử lý thông tin chi tiết trong Sản phẩm SupremeTech này. Xin vui lòng tham khảo kỹ thông tin các trang web/ ứng dụng của các đơn vị trung gian trước khi thực hiện (nếu có). Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các hành động sai trái hoặc thiếu trách nhiệm của bên thứ ba.

10. Chia sẻ Thông tin cá nhân với bên thứ ba

Trừ khi được đề cập ở đây, chúng tôi không bán, cho thuê, chia sẻ, trao đổi hoặc cho đi Thông tin cá nhân của Người dùng. 

5.1. Đối tác: Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của Người dùng với các Đối tác của chúng tôi để đáp ứng các mục đích nêu trên. Khi làm như vậy, chúng tôi yêu cầu Đối tác của Chúng tôi, khi sử dụng Thông tin cá nhân của Người dùng mà họ nhận được từ chúng tôi, họ cũng buộc phải tuân theo các điều khoản của Chính sách bảo mật này. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng, các Đối tác của chúng tôi cũng có thể lấy thông tin cá nhân của Người dùng trực tiếp từ Người dùng (ví dụ: khi Người dùng truy cập trang web của họ, sử dụng ứng dụng di động của họ, v.v.). Bất kỳ thông tin nào được thu thập trực tiếp bởi Đối tác của chúng tôi đều không tuân theo Chính sách bảo mật này. Bạn có thể liên hệ với bất kỳ Đối tác nào của chúng tôi để nhận bản sao chính sách bảo mật của riêng họ áp dụng cho thông tin họ thu thập trực tiếp từ bạn. 

5.2. Tiếp thị: Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân Người dùng với các bên thứ ba để tiếp thị trực tiếp cho Người dùng, nhưng Đối tác của Chúng tôi có thể tiếp thị cho Người dùng bằng Sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi có thể tiếp thị cho Người dùng thay mặt cho Đối tác của Chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác muốn gửi đến Người dùng thông tin về sản phẩm và dịch vụ của họ. 

5.3. Các nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của Người dùng với các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ cho SupremeTech trong một số trường hợp cần thiết. 

5.4. Chia sẻ mà không có sự đồng ý của Bạn: Cũng có thể có những trường hợp khi Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của Người dùng mà không cung cấp cho Người dùng quyền lựa chọn để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của SupremeTech; để bảo vệ sự an toàn và bảo mật của những Người dùng khác; để bảo vệ chống gian lận hoặc cho các mục đích quản lý rủi ro; hoặc để tuân thủ pháp luật. 

5.5. Chia sẻ với sự đồng ý của bạn: Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của bạn theo những cách khác. 

5.6. Thay đổi cơ cấu công ty: Nếu SupremeTech bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của mình; hoặc thực hiện bán; hoặc chuyển nhượng tài sản; hoặc liên quan đến việc sáp nhập; hoặc chuyển nhượng kinh doanh; thì chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của Người dùng cho bên thứ ba như một phần của giao dịch đó.

11. Thỏa thuận riêng 

Nếu Bạn tham gia vào một mối quan hệ hợp đồng riêng với SupremeTech, hoặc dự tính thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin theo cách khác với quy định trong Chính sách bảo mật này, các điều khoản của thỏa thuận đó sẽ được áp dụng.

12. Thay đổi chính sách bảo mật

SupremeTech có quyền thay đổi Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy vui lòng truy cập website của Chúng tôi thường xuyên, tại mục Chính sách bảo mật. Tất cả các thay đổi khác đối với Chính sách bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày “Sửa đổi lần cuối” đã nêu; và việc Bạn tiếp tục sử dụng Sản phẩm SupremeTech sau ngày Sửa đổi lần cuối sẽ cấu thành sự chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi đó.

13. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi (hoặc ý kiến) nào liên quan đến Chính sách bảo mật này, Người dùng SupremeTech vui lòng gửi về theo địa chỉ Email: sales@miahire.com hoặc liên hệ trực tiếp nhà cung cấp sản phẩm của chúng tôi tại Việt Nam.

CÔNG TY TNHH SUPREMETECH

Văn phòng: Tầng 2, Toà nhà Ricco số 363 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà NẵngSố điện thoại: 0236 3626 989