Tính năng | MiaHire
Tính năng Case study Báo giá Tin tức Liên hệ

Tính năng

Features

image

Giao diện nhà tuyển dụng

image

Quản lý tổng thể

Mời ứng viên tham gia cuộc phỏng vấn qua video, đánh giá video phỏng vấn, quản lý trạng thái và hơn thế nữa. Tìm kiếm ứng viên và xuất dữ liệu theo nhu cầu của bạn

image

Cài đặt câu hỏi

Tạo và chỉnh sửa các câu hỏi sẽ được sử dụng trong quá trình phỏng vấn. Câu hỏi có thể ở dạng văn bản, hình ảnh hoặc video với người phỏng vấn đặt câu hỏi. Thời gian trả lời và chuẩn bị hoàn toàn có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn

image

Đánh giá ứng viên

Người đánh giá xem xét video trả lời phỏng vấn của ứng viên và đánh giá vào biểu mẫu để xếp hạng ứng viên. Các ứng viên có thể được lọc theo vị trí ứng tuyển và tình trạng phỏng vấn để bạn có thể so sánh các ứng viên với nhau nhằm đưa ra đánh giá công bằng & chuẩn xác hơn.

image

Giao diện ứng viên

image

Đăng ký

Ứng viên có thể tuỳ chọn ngôn ngữ hiển thị và đăng tải hồ sơ năng lực của mình

image

Thực hiện phỏng vấn video

Ứng viên có thể thực hiện trả lời phỏng vấn bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu tuỳ theo lịch trình của họ

image

Máy tính & Thiết bị di động

Ứng viên có thể sử dụng bất kỳ thiết bị nào họ sẵn có để tham gia phỏng vấn

Tối ưu quy trình tuyển dụng với MiaHire

Không chỉ là một công cụ phỏng vấn qua video. Tầm nhìn của chúng tôi là xây dựng một nền tảng toàn diện
bao gồm tất cả các bước để hoàn thiện quy trình tuyển dụng của doanh nghiệp.
Liên hệ MiaHire ngay từ bây giờ để cập nhật lộ trình phát triển những giá trị mới cho HRTech.

Liên hệ